Kosakata Bahasa Tionghoa Tentang Festival Perahu Naga (端午节 Duan Wu Jie)

Spread the love

Kosakata Bahasa Tionghoa Tentang Festival Perahu Naga (端午节 Duan Wu Jie)

Kosakata Bahasa Tionghoa tengang Festival Perahu Naga (端午节 Duan Wu Jie)

端午节 – Duānwǔ jié – Festival Perahu Naga

屈原 – Qūyuán – Qu Yuan

诗人 – Shīrén – Penyair

纪念屈原 – Jìniàn qūyuán – Mengenang Qu Yuan

龙舟 – Lóngzhōu – Perahu naga

龙舟赛 – Lóngzhōu sài – Perlombaan perahu naga

划龙舟 – Huà lóngzhōu – Mendayung perahu naga

锣鼓 – Luógǔ – Gong dan drum

粽子 – Zòngzi – Bakcang

吃粽子 – Chī zòngzi – Makan bakcang

包粽子 – Bāo zòngzi – Membungkus bakcang

糯米 – Nuòmǐ – Beras ketan

花生 – Huāshēng – Kacang tanah

竹叶 – Zhú yè – Daun bambu

香包 – Xiāng bāo – Kantung parfum

雄黄酒 – Xiónghuángjiǔ – Anggur realgar

菖蒲 – Chāngpú – Calamus

立蛋 – Lì dàn – Menegakkan telur


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 2 =