Takaran Anggur Tiongkok Kuno 斗 Dou, 石 Shi, 升 Sheng, 合 He

Spread the love

Takaran Anggur Tiongkok Kuno 斗 Dou, 石 Shi, 升 Sheng, 合 He

Menurut satuan pengukuran Tiongkok kuno, Dou (Hanzi:斗, Pinyin: dòu), Shi (Hanzi: 石, Pinyin: shí), Sheng (Hanzi: 升, Pinyin: Shēng), He (Hanzi: 合, Pinyin: Hé) adalah satuan volume.

1石 = 10斗
Satu shi setara dengan sepuluh dou

一斗 = 十升
Satu dou setara dengan sepuluh sheng

一升 = 十合
Satu sheng setara dengan sepuluh he

一斗 = 一百合
Satu dou setara dengan seratus he

Takaran Anggur Tiongkok Kuno 斗 Dou, 石 Shi, 升 Sheng, 合 He

Pada masa Dinasti Han, 1 dou setara dengan 2000 ml saat ini, dan 3 he setara dengan 60 ml saat ini.

Selama Dinasti Tang, produksi dalam jumlah besar, 1 dou setara dengan 6000 ml saat ini, dan 3 he setara dengan 180 ml saat ini.

Sedangkan produksi jumlah kecil, 1 dou setara dengan 2000 ml saat ini, dan 3 he setara dengan 60 ml saat ini.

Pada masa Dinasti Song, 1 dou berisi sekitar 2400 ml.

Pada masa Dinasti Ming dan Qing, 1 dou setara dengan 10.000 ml saat ini, dan 3 he setara dengan 300 ml saat ini.


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 1 =