Teks Lagu Perayaan Tahun Baru Imlek – Gong Xi Gong Xi (恭喜恭喜) Lengkap Dengan Hanzi, Pinyin, dan Artinya

Spread the love

Teks Lagu Perayaan Tahun Baru Imlek - Gong Xi Gong Xi (恭喜恭喜) Lengkap Dengan Hanzi, Pinyin, dan Artinya

Teks Lagu Perayaan Tahun Baru Imlek – Gong Xi Gong Xi (恭喜恭喜)

每条大街小巷
Měi tiáo dàjiē xiǎo xiàng
Di setiap jalan

每个人的嘴里
měi gèrén de zuǐ lǐ
Ucapan setiap orang

见面第一句话
jiànmiàn dì yī jù huà
Kalimat pertama pada setiap perjumpaan

就是恭喜恭喜
jiùshì gōngxǐ gōngxǐ
Adalah selamat tahun baru

恭喜恭喜恭喜你呀
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ ya
Selamat tahun baru untuk kamu

恭喜恭喜恭喜你
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ
Selamat tahun baru semuanya

冬天已到尽头
dōngtiān yǐ dào jìntóu
Musim dingin telah berakhir

真是好的消息
zhēnshi hǎo de xiāoxī
Adalah kabar baik

温暖的春风
wēnnuǎn de chūnfēng
Bertiup angin musim semi yang hangat

就要吹醒大地
jiù yào chuī xǐng dàdì
Untuk membangunkan bumi

恭喜恭喜恭喜你呀
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ ya
Selamat tahun baru untuk kamu

恭喜恭喜恭喜你
Selamat tahun baru untuk semua

浩浩冰雪融解
hào hào bīngxuě róngjiě
Salju perlahan mencair

眼看梅花吐蕊
yǎnkàn méihuā tǔ ruǐ
Melihat bunga plum bersemi

漫漫长夜过去
mànmàn chángyè guòqù
Malam panjang telah berlalu

听到一声鸡啼
tīng dào yīshēng jī tí
Terdengan suara ayam

恭喜恭喜恭喜你呀
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ
Selamat tahun baru untuk kamu

恭喜恭喜恭喜你
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ
Selamat tahun baru semuanya

经过多少困难
jīngguò duōshǎo kùnnán
Berapa banyak kesulitan yang dilewati

历经多少磨练
lìjīng duōshǎo mó liàn
Berapa banyak pelatihan yang dilalui

多少心儿盼望
duōshǎo xin er pànwàng
Berapa banyak harapan

盼望春的消息
pànwàng chūn de xiāoxī
Menantikan berita musim semi

恭喜恭喜恭喜你呀
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ ya
Selamat tahun baru untuk kamu

恭喜恭喜恭喜你
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ
Selamat tahun baru semuanya


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

one − one =